1. srečanje slovenskega ECHAlliance ekosistema / Slovenian ECHAlliance Ecosystem Launch

v sodelovanju s / in cooperation with

CORAL Europe & HealthDay.si


18.2.2016, FDV, Ljubljana, Slovenija


Slovenska health-tech skupnost HealthDay.si skupaj z mednarodno iniciativo ECHAlliance in z omrežjem Coral Europe organizira prvo slovensko srečanje ECHAlliance, katerega glavni namen je povezati vse deležnike v zdravstvu v ekosistem na način, ki omogoča uresničevanje projektov za boljše zdravje in kakovost življenja vseh prebivalcev, kot tudi ustvarjanje novih priložnosti za zaposlene in podjetja v zdravstvu.

Nosilna tema prvega srečanja je integrirana nega in aktivno staranje. Integrirana nega pomeni povezan in koordiniran pristop k negi starejših občanov, katerih število bo v prihodnjih letih naraščalo, s tem pa bodo rastli tudi stroški njihove zdravstvene in socialne oskrbe. Integiran pristop s povečanimi vlaganji v informacijsko podprte rešitve v tujini daje dobre rezultate, vzpostavitev ekosistema pa je namenjena temu, da tudi v Sloveniji pospešimo vzpostavitev tovrstnih rešitev.

/

Slovenian health-tech community HealthDay.si along with international ECHAlliance initiative and and the Coral Europe network is organising the launch of the Slovenian ECHAlliance Ecosystem. Its purpose is to bring together all the stakeholders in healthcare in order to enable the creation of projects for better and healthier lives of all citizens, as well as the facilitation of new employment and business opportunities.

The topic of the first meeting is integrated care and active ageing. Integrated care is a connected and coordinated way of taking care of the elderly, the number of which will be rising in the future, and with it also the cost of their social care and healthcare. Integrated care projects supported by ICT are already making a great impact abroad. The ecosystem's goal is to motivate Slovenian stakeholders to bring such solutions to life here to.


Urnik / Timetable

13:00 Registracija / Registration

13:30 Pozdravni govor / Welcome speech - dr. Valentina Hlebec, Prodekanja FDV / Vice Dean of FDV

13:40 Mednarodna mreža ECHAlliance / ECHAlliance International Network - Brian O’Connor, predsednik ECHAlliance / ECHAlliance Chairman

13:50 Slovenski ekosistem / Slovenian Ecosystem - Tomaž Gornik, Marand & HealthDay.si

Mednarodni primeri in vzori / International examples and role models

14:00 Connected Health Ecosystem Northern Ireland - Dianne Gill, ECHAlliance Severna Irska / North Ireland

14:20 Provinca Noord - Brabant, regija pametnega zdravja / Province of Noord - Brabant, Region of Smart Health - Edwin Mermans, CORAL & ECHAlliance

14:40 Living it up - Andrea Pavlickova, NHS 24 Škotska / Scotland, CORAL & ECHAlliance

 

Tema srečanja / Meeting Topic: integrirana nega za aktivno staranje / Integrated Care for active ageing

15:00 24alife, z integriranim pristopom do bolj zdravega življenjskega sloga / An integrated approach to healthier lifestyle and wellbeing - Stane Baša, RC IKTS

15:15 United4Health, projekt telemedicinske podpore pacientom z diabetesom in pacientom s srčnim popuščanjem / Project for telemedical support of diabetes patients and patients with heart failure - Drago Rudel, MKS & Stanislav Pušnik, ZD Ravne na Koroškem

15:30 Predstavitev lokalnih projektov integrirane nege / Bottom-up integrated care projects - moderated by Tina V. Vavpotič, Xlab & HealthDay.si

 • Carmen Rajer, Center za socialno delo Krško
 • Ana Vujović, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
 • Simon Rener, Zavod Oreli
 • Eva Jelnikar Mrak, Zlata Mreža
 • Tjaša Sobočan, Simbioza

16:20 Kava in neformalno druženje / Coffee break & Informal Networking

 

Okrogla miza  / Panel discussion

16:40 Slovenska integrirana nega - Kako iz uspešnih lokalnih projektov na nacionalni nivo? Slovenian Integrated Care - How do we scale from successful pilots to national level programs? 

 • Brian O'Connor, ECHAlliance
 • Edwin Mermans, Coral
 • Tatjana Buzeti, Ministrstvo za zdravje / Ministry of health
 • Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti / Ministry of labour, family, social affairs and equal opportunities
 • Elena Nikolavčič, Telekom Slovenije
 • Adriana Dvoršak, NVO-VID

17:30    Konec / The End

 

Moderator dogodka in okrogle mize / Moderator of the event and the panel discussion: Aleksandar Gavrić, MD, UKC


Sponzor / Sponsor

 
 

Partnerji / Partners


Organizacijski odbor / Organisational Board