hd.jpg
echalliance.PNG

HealthDay.si 2018

Srečanje Slovenskega ECHAlliance ekosistema

“Financiranje inovacij v zdravstvu”

tree 1.jpg

V Tehnološkem parku Ljubljana je 3.12. potekal dogodek “HealthDay.si 2018 – Financiranje inovacij v zdravstvu.” Ključna ugotovitev sodelujočih je bila, da je za prodor tehnoloških inovacij v zdravstveni sistem nujen sistemski pristop, investicijskih sredstev je danes na voljo dovolj.

Jožka Hegler, Tehnološki park Ljubljana  video posnetek

Jožka Hegler, Tehnološki park Ljubljana

video posnetek

Jožka Hegler, v.d. direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, je v pozdravnem nagovoru spregovorila o nujnosti povezovanja vseh akterjev zdravstvenega ekosistema in poudarila pomen vključevanja zavarovalnic ter širitev ekosistema na področje biotehnologije.

Udeležence je pozdravil še Tomaž Gornik iz podjetja Marand, ki je pred dobrimi štirimi leti soustvarilo najprej dogodek HealthDay.si, nato pa tudi pomembno prispevalo k povezanosti slovenskega ekosistema. V tej luči je bil tudi logična povezava s partnerjema Health 2.0 in ECHAlliance. Zlasti s slednjim se sodelovanje še poglablja, saj tudi v HealthDay.si verjamemo, da je za vzpodbujanje inovacij pomemben ekosistemski pristop, kar je tudi priporočilo združenja ECHAlliance.

Tomaž Gornik, Marand  video posnetek

Tomaž Gornik, Marand

video posnetek

Jack Van Lint, NLC Healthtech Venture Builder  video posnetek , prezentacija

Jack Van Lint, NLC Healthtech Venture Builder

video posnetek, prezentacija

Kot glavni govorec je 150 udeležencev nagovoril Jack van Lint iz NLC Healthtec Venture Builders, Nizozemska. Predstavil je poglavitne izzive, s katerimi se srečuje zdravstvo na Nizozemskem: visoke cene zdravil, neučinkovitost bolnišnic, zahteve za dvig plač zdravnikov in osebja, nenaklonjenost inovacijam in plačevanje po storitvah in porabi, namesto po učinku. »Stroški zdravstvenega varstva so visoki, težko jih je nadzorovati in so politično zelo občutljivi. Prepričan sem, da inovacije lahko pripomorejo k njihovemu znižanju,« je povedal.

Piret Hirv, Tallinn Science Park, Estonski ECHAlliance Ekosistem  video posnetek , Prezentacija

Piret Hirv, Tallinn Science Park, Estonski ECHAlliance Ekosistem

video posnetek, Prezentacija

Akos Eder, Pannon Business Network  video posnetek , prezentacija

Akos Eder, Pannon Business Network

video posnetek, prezentacija

Piret Hirv iz Talinskega tehnološkega parka je v nadaljevanju predstavila ključne dejavnike estonskega ekosistema, Mateja Urlep iz TikhePharma pa je poudarila pomembnost inovacij z vključevanjem vseh deležnikov. »Inovacije so pomembne, ker je pričakovana življenjska doba vedno daljša in populacija se stara, naši zdravstveni sistemi pa pri takšni demografski sliki niso vzdržni. Nujno potrebujemo akcijski načrt, da poiščemo pravo pot do cilja.« je poudarila.

Mateja Urlep, TikhePharma  video posnetek , prezentacija

Mateja Urlep, TikhePharma

video posnetek, prezentacija

Okrogla miza Partnerstva za inovacije v zdravstvu: Mateja Urlep, Mojca Cvirn, Gregor Cuzak, Maja Benko, Sašo Novak, Anka Bolka, Tjaša Zajc  video posnetek

Okrogla miza Partnerstva za inovacije v zdravstvu: Mateja Urlep, Mojca Cvirn, Gregor Cuzak, Maja Benko, Sašo Novak, Anka Bolka, Tjaša Zajc

video posnetek

Na okrogli mizi pobude Partnerstva za inovacije v zdravstvu je beseda tekla o pomembnosti inovacij k izboljševanju zdravstvene oskrbe ter tudi povečevanju učinkovitosti. Posebnost sodobnih digitalnih storitev sta tudi vse večji poudarek na zgodnji diagnostiki in preventivi. Cilj pobude je, da bi slovenska inovativna zdravstveno tehnološka podjetja na eni strani, ter javne zdravstvene ustanove na drugi strani bolje sodelovali.

Anka Bolka iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na visoko ceno zdravil in poudarja podporo Zavoda pri vključevanju novih storitev s področja digitalnega zdravja z zavedanjem, da so komercialni interesi pri uvajanju novosti zelo visoki. Pobudi sta se pridružili tudi Triglav, zdravstvena zavarovalnica in Adriatic Slovenica. Tako Sašo Novak, za Triglav ZZ in Maja Benko za AS, sta izpostavila pomen inovacij za zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenih zavarovanj v luči prihajajočih demografskih spremembe. Poudarila ta pomen preventive in zgodnje diagnostike, ki ju digitalne rešitve vse bolj omogočajo.

Tehnološki park Ljubljana podpira veliko zagonskih podjetij in ima pregled nad celotno sceno inovacij v slovenskem zdravstvu. Mojca Cvirn iz Tehnološkega parka Ljubljana je prepričana, da v Sloveniji kapital je na voljo. »V našem parku start-upe podpiramo na generalni ravni, zdaj pa smo se odločili, da bomo zdravstvo podprli specifično, s programom prilagojenim zahtevam panoge. Testirali smo že storitve, drugo leto pa bomo predstavili nov program podpore. Ponosni smo, da smo odprli dialog z vsemi deležniki na trgu – tudi z zavarovalnicami,« je povedala.

Gregor Cuzak iz ECHAlliance se zaveda pomena pobude sodelovanja z zavarovalnicami in nujnosti večplastnega sodelovanja v prihodnje: mentoriranja podjetij, pogovorov z regulatorji ter postavitev dobre komunikacijske platforme. »S Tehnološkim parkom Ljubljana bomo oblikovali konkreten program, ki bo pripomogel k uvajanju inovacij v slovenski zdravstveni sistem na sistemski ravni.«


Tina V. Vavpotič, Marand & Xlab

Tina V. Vavpotič, Marand & Xlab

Katarina Pavšek, FeelIf  video posnetek , prezentacija

Katarina Pavšek, FeelIf

video posnetek, prezentacija

Iztok Žilavec, Mikropis in 24alife  Video posnetek , prezentacija

Iztok Žilavec, Mikropis in 24alife

Video posnetek, prezentacija

Peter Kuralt, Iryo  video posnetek ., prezentacija

Peter Kuralt, Iryo

video posnetek., prezentacija

Marko Bitenc, GenePlanet  video posnetek , prezentacija

Marko Bitenc, GenePlanet

video posnetek, prezentacija

Pogovor po predstavitvah  Video posnetek

Pogovor po predstavitvah

Video posnetek

Nejc Škoberne, Genialis  Video posnetek

Nejc Škoberne, Genialis

Video posnetek

Aleš Smokvina, Marand za Ekosmart  Video posnetek , prezentacija

Aleš Smokvina, Marand za Ekosmart

Video posnetek, prezentacija

V nadaljevanju dogodka so udeležencem svoje izkušnje s financiranjem in hkratnim razvoj produktov, ter trženjem predstavili Nejc Škoberne - Genialis, Marko Bitenc - GenePlanet, Aleš Smokvina - Marand za EkoSmart, Iztok Žilavec - Mikropis in 24alife, Katarina Pavšek - Feelif in Peter Kuralt - Iryo, celotno sekcijo je povezovala Tina V. Vavpotič za podjetji Marand in Xlab.

Pred kosilom smo vse udeležence povabili k skupinski fotografiji, ki je tudi ponovitev fotografije s prvega HealthDay.si dogodka.

JG2_7421.jpg

Po kosilu sta sledila še dva vsebinska sklopa. Svoj pogled na investiranje v zdravstveno tehnološke inovacije so predstavili izkušeni investitorji in podjetniki. Glavno sporočilo okrogle mize je bilo, da je še vedno za inovatorje ključno, da uspejo preskočiti vrzel v financiranju, ki se pojavi v zaključni fazi razvoja produkta in zgodnji fazi vstopa na trg.

Jack Van Lint - NLC, Jaka Vadnjal - Lon, Aljoša Domijan - Enaa, Tomaž Gornik - marand, Giovanni Loser - biovalley investments, Nina Dremelj - alpvent

Jack Van Lint - NLC, Jaka Vadnjal - Lon, Aljoša Domijan - Enaa, Tomaž Gornik - marand, Giovanni Loser - biovalley investments, Nina Dremelj - alpvent

pogovor z investitorji je moderirala nina dremelj, alpVent  video posnetek

pogovor z investitorji je moderirala nina dremelj, alpVent

video posnetek

V zaključnem delu programa so svoje bogate izkušnje predstavila podjetja v sekciji biotehnologije. Značilnost področja v veliki meri je najvišja strokovna zahtevnost, s tem pa tudi pomanjkanje kakovostnih kadrov potrebnih za širitev poslovanja.

ariana barlič, Educell  video posnetek , prezentacija

ariana barlič, Educell

video posnetek, prezentacija

jana erjavec, biosistemika  video posnetek , prezentacija

jana erjavec, biosistemika

video posnetek, prezentacija

antonio sfiligoj, ARTE  video posnetek , prezentacija

antonio sfiligoj, ARTE

video posnetek, prezentacija

rok košir, labena  Video posnetek , prezentacija

rok košir, labena

Video posnetek, prezentacija

matevž kmet, acies bio  Video posnetek , prezentacija

matevž kmet, acies bio

Video posnetek, prezentacija

Tjaša zajc, glavna moderatorka dogodka

Tjaša zajc, glavna moderatorka dogodka

V štirih programskih sklopih dogodka smo spoznali 30 slovenskih in tujih podjetij, investitorjev, mentorjev, in strokovnjakov s področja zdravstva. Predavanja in okrogle mize na glavnem odru so vsebinsko odlično dopolnile stojnice z rešitvami v sekciji Show of Technology, z 20 različnimi rešitvami. Dogajanje so dopolnjevala tudi moderirana B2B srečanja med udeleženci in predavatelji. Dan po glavnem dogodku je na TPLJ potekala še predstavitev organizacije Med in Leipzig, ki je predstavila priložnosti in podporo podjetjem pri vstopu na nemški trg, v zvezno deželo Saška.

Organizatorji srečanja ugotavljajo, da denar ni več ključni omejitveni dejavnik pri razvoju slovenskega zdravstveno tehnološkega potenciala. Ko je bil HealthDay.si pred štirimi leti organiziran prvič, so bile med inovatorji potrebe po financiranju drugačne, veliko podjetij je bilo šele na ravni poslovne ideje. Danes je posamičnih uspešnih podjetij že veliko, a praktično vsi uspevajo nišno in globalno.


Kar je po oceni Jožke Hegler v.d. direktorice Tehnološkega parka Ljubljana potrebno sedaj, je sistemski pristop k uvajanju inovacij. Podjetja na eni strani je potrebno naučiti, kaj potrebuje zdravstveni sistem in kako je potrebno tehnologije certificirati, javne institucije na čelu z Ministrstvom za zdravje pa morajo omogočiti poenotenje pravil za vstop v javni zdravstveni sistem tudi tehnološkim rešitvam, pri katerih je še poseben poudarek potrebno dati pravilnemu in varnemu delu s podatki o pacientih.

tree 2.jpg

FOTOGALERIJA

tree 2.jpg
tree 1.jpgHealthDay.si partnerji in podporniki

embassy logo ENG.jpg

HealthDay.si organizacijski odbor:

Smo ponosni partnerji:

 
tree 2.jpg