HealthDay.si Meetup, kratko poročilo

Na HealthDay.si Meetupu 10. oktobra se nas je v Bistroju FTP zbralo okoli 30 članov našega ekosistema. Skupaj smo prisluhnili Tomu Mitchellu iz FTR4H – Future for Health,, Damjanu Kukovcu iz Doctrine in Tjaši Zajc iz 3fs.

_DSC5496.JPG

Pomembni poudarki povedanega so bili zlasti ti, da je za vsako zdravstveno podjetje pomembno zlasti zavedanje o tem, kdo je ciljna skupina, katere problem rešujemo, kaj naša rešitev zmore v primerjavi z obstoječo ponudbo.

_DSC5491.JPG

Problem, na katerega prepogosto naletijo podjetja, ki se podajajo v tujino, je, da ne razumejo posebnosti lokalnega okolja. V vsaki državi, včasih celo po posameznih regijah, veljajo drugačne navade in običaji, tudi kar se načina poslovanja tiče. Kar se zdi pomembno na domačem trgu, je lahko v tujini irelevantno.

_DSC5478.JPG

Po uradnem delu dogodku smo se udeleženci še precej časa neformalno pogovarjali in utrjevali stike. Kakovost dogodkov HealthDay.si se zrcali prav v tem, da se podjetja in udeleženci tesneje povezujejo in imajo kopico novih informacij, tako od stalnih udeležencev, kot od tistih čisto novih, ki jih je na vsakem srečanju nekaj. Tudi tokrat je bilo tako.


Dogodek je podprl DigitalLIFE4CE programa Interreg Central Europe.

interreg.png