Nove priročne naprave, senzorji ter mobilne in spletne aplikacije so preplavile tudi zdravstvo. Pri tem se odpirajo številna vprašanja, kako prepoznati kakovostne in uporabne rešitve, katere vključiti v zdravstveno obravnavo in kako za bolnika koristne nove tehnologije umestiti v zdravstveno zavarovanje?

Physicians and digital health enthusiasts, welcome to the heart of digital health knowledge in the region. One day congress organised for healthcare providers to hear about how state-of-the-art approach and the latest technology improve clinical workflow, practice management and patient outcomes.

 
 

Event program

 

Moderator dogodka / Event moderator: Tjaša Zajc, Medicina Danes

08.30 - Registracija in jutranja kavica ob rogljičkih / Registration with
morning coffee & croissants

09.30 - Pozdravni nagovori / Welcome speeches: Iztok Lesjak, TPLJ; Tomaž Gornik, Marand

MESTO DIGITALNIH REŠITEV V ZDRAVSTVU / HOW DIGITAL HEALTH FITS INTO HEALTHCARE SYSTEMS

09.40John Crawford, IBM – Povezano zdravje: stanje digitalnega zdravja in eZdravja v Evropi / Connected health: state of digital health and eHealth in Europe
10.00 - Pascal Lardier, Health 2.0– Od zdravja do dobrega počutja: Health 2.0 / From health to wellness, the Health 2.0 landscape and trends
10.20Anže Droljc, Marand – Zakaj je informatizacija priložnost in ne ovira; naše izkušnje z zdravniki / Why is informatization an opportunity not the obstacle; our experience with doctors
10.40Klaus Stöckemann, Peppermint Venture Partners - Motiviranje zavarovalnic in investitorjev za sprejemanje in vpeljevanje digitalnih rešitev / Motivating insurance companies and investors towards embracing digital health solutions

11.00 - Odmor Coffee break

DIGITALNO ZDRAVJE V PRAKSI / DIGITAL HEALTH IN PRACTICE

11.20 - Prof. dr. Tadej Battelino, Pediatrična klinika v Ljubljani / University Children's Hospital Ljubljana – Kako digitalno zdravje spreminja obravnavo sladkorne bolezni / How digital health is changing diabetes treatment
11.40 - Jakob Šušterič, MESI  – ambulanta prihodnosti: brez papirja, z več časa za bolnika / Physicians office of the future: paperless, with more time for the patient
11.55 - Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana / Neurology Clinic, Ljubljana University Medical Centre – Digitalne inovacije kot ključna rešitev za težave starajoče populacije: obstoječe rešitve za demenco / Digital health solution as a key companion of the ageing population: existing solutions for dementia
12.10 - Michael Dillhyon, President of Vital Connect Europe - Uspeh Vital Connecta in njegovega s strani FDA odobrenega senzora HealthPatch MD / The success of Vital Connect and its flagship product HealthPatch MD - FDA cleared biosensor patch
12.30 - Prof. dr. Matija Tomšič, Oddelek za revmatologijo na UKC Ljubljana / Department of Rheumatology, Ljubljana University Medical Centre – Nuja sodelovanja med zdravniki in start-upi; kako smo izdelali pripomoček za revmatoidni artritis / The urgency of cooperation of doctors and start-ups: how we created an app for Rheumatoidic Arthritis
12.45 - Matic Meglič, Medtronic - Digitalna "Value Based" zdravstvena oskrba / Digitally enabled Value Based Health Care

13.00 - Pogostitev / Lunch break

OKROGLA MIZA / ROUND TABLE

13.40 - Okrogla miza / Round Table: Kdo bo plačal za digitalno zdravje? / Who is going to pay for digital health?

  • Klaus Stöckemann – Peppermint Venture Partners
  • Marjan Sušelj, ZZZS / The Health Insurance Institute of Slovenia ZZZS
  • Aleš Mikeln - Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
  • Katarina Kralj - Ministrstvo za zdravje / Ministry of Health
  • Pascal Lardier - Health 2.0

15.15 - Zaključek / Wrap up

 

 

Press Contact / Dodatne informacije za novinarje:

Tjasa.zajc@finance.si
+38670858589

 

Sponsors / Sponzorji

 
 
 
 

When Design meets Digital Health, Pieces presented by / Razstavljeni kosi

 
 

Organisers and Partner / Organizatorji in partnerji

 
Healthday_Horizontal.png
 
 
 
 
 

HealthDay.si is a Health 2.0 chapter / HealthDay.si je član Health 2.0