Kaj je HealthDay.si?

Smo skupnost vseh deležnikov, ki si v Sloveniji prizadevamo za inovacijam prijaznejše zdravstvo in oskrbo.

Kaj je naš cilj?

5D2020 - 5 digitalnih zdravstvenih rešitev na plačilne sezname zavarovalnic do konca 2020.

Zakaj to počnemo?

Ker je v letu 2019 v zdravstvenem sistemu samostojno na plačilni seznam pri ZZZS uvrščena le ena digitalna zdravstvena rešitev.

Z dialogom in inovacijami želimo prenovi slovenskega sistema zdravstvene in socialne oskrbe prispevati svoj delež.

Kaj je DIH.HealthDay.si in kaj z njim počnemo?

Naš program, ki inovatorjem pomaga pri uvrstitvi njihovih rešitev v zdravstveni sistem.

Podjetja izobražujemo o tem, kaj je potrebno, da se uvrstijo na sezname plačanih storitev s strani zavarovalnic.

Izvajamo letni program delavnic za podjetja.

Vsakih 6 mesecev izberemo 5 podjetij, ki jim pomagamo s svetovanjem, mentoriranjem in promocijo.

Kaj lahko narediš ti?

Če si inovator na področjih medtech, biotech ali health IT, se s svojo rešitvijo registriraj v DIH.HealthDay.si.

Če si udeležen v zdravstvenem sistemu, nas kontaktiraj. Bolj kot karkoli zdravstveni sistem potrebuje dialog. Mi predstavljamo inovatorje, želimo vedeti, kaj počneš ti in kako lahko pomagamo eden drugemu. 

Kdo vodi HealthDay.si?

mojca%2Bcvirn%2Bphoto.jpg

Mojca Cvirn

Tehnološki park Ljubljana

mojca.cvirn@tp-lj.si

 
gregor%2Bcuzak%2Bfoto%2Bbruselj%2B2014%2B-%2BGregor%2BCuzak.jpg

Gregor Cuzak

ECHAlliance

gregor@echalliance.com

 

DIH.HealthDay.si ustanovitelji

Podpirajo nas

HealthDay.si je član Health 2.0 in partner ECHAlliance

Photo by Rodolfo Clix from Pexels