HealthDay.si 2019: prvi sklop predavanj


HD1.jpg

Konferenco HealthDay.si 2019 je otvorila Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., Zdravniška zbornica Slovenije. V svojem pozdravnem govoru je povdarila, da Zdravniška zbornica Slovenije postaja  sticisce za snovanje novih projektov in idej, saj v istem prostoru združuje različni ljudji in ideje.  

Nadaljevala je Liz Ashall Payne, ORCHA, podjetnica leta 2018 v Veliki Britaniji. V predavanju Ugotavljanje in ocena kakovosti kakovosti zdravstvenih aplikacij je povdarila, da je od 366.000 aplikacij le 15% kvalitetnih. Predstavila je postopek preverjanja aplikacij ter izzive, ki se porajajo.

IMG_20191010_095518.jpg

Prof. dr. Primož Strojan, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana in mag. Janko Burgar, Cosylab sta predstavila protonsko terapijo za obsevanje tumorjev. Pri protonski terapiji se v primerjavi z ostalimi oblikami radioterapije večina energije sprosti na točno določenem mestu in določeni globini, pri čemer je absorbirana energija pred in za to globino zanemarljivo nizka. Takšno obsevanje ima zato tudi veliko manj stranskih in neželenih učinkov v primerjavi z obsevanjem z rentgensko terapijo.

Prim. asist. Bojan Vujkovac, dr. med., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec & Tomaž Furlan, Lucis d.o.o. o rešitvi za ambulanto za kronične ledvične bolnike povesta, da je v program je bilo vloženih 20 let dela. Predstavil je klasičen in proaktiven pristop. Seveda so rezultati pokazali prednosti proaktivnega pristopa. Manj hospitalizacij in manj hudih zapletov, funkcije ledvic ne padajo tako strmo.

 dr. Julij Šelb, dr. med. Parsek & Pete Smith, NHS - Digitalno koordinirana oskrba rakavih pacientov: dodana vrednost z vidika zdravnika in mednarodne stranke. Predstavila sta prednosti programa, saj je logistika poenostavljena, ima kontinuiteto nege, se prilagodi bolezni, ima poudarek na individualizaciji.

IMG_20191010_110257.jpg

dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek  je  v predavanju Digitalna transformacija v farmacevtski industriji izpostavila problem kliničnih študij ter poudarila, da so digitalne tehnološke inovacije nujne.

Tomaž Gornik in Samo Ačko, Better sta podala zaskrbljujočo zanimivost: zdravnik mora v programu klikniti 24x, da najde pacienta v sistemu. S Pathfinderjem se je vse poenostavilo- s tem zdravniku prihrani čas.