Predstavljamo partnerja: Star-Vital, za pametna delovna mesta starejših

starvital.jpg

V Projektu STAR–VITAL (https://www.star-vital.si/domov) podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi, prilagoditvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene (45+). Projektne aktivnosti so oblikovane tako, da omogočajo individualiziran pristop k uvajanju ukrepov in k identifikaciji ter prebujanju interesov tako zaposlenih kot vodstvenih struktur.

 

Aktivnosti projekta so zasnovane po Modelu zdravih delovnih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Podjetja pridobijo strokovno analizo obstoječega stanja na področju promocije zdravja, t.j. ugotovitev ključnih priložnosti za izboljšave in pomanjkljivosti, pri čemer bodo ugotovljeni razlogi absentizma in prezentizma, stanje na področju zdravju prijazne ureditve delovnih mest (ergonomija), obvladovanja stresa in ustrezne komunikacije,  prehrane in managerskih ter kadrovskih praks.

 

Na podlagi analize nato pripravimo nabor konkretnih, podjetju prilagojenih ukrepov in aktivnosti, ki so jih vodstvo in zaposleni deležni sočasno in usklajeno. Podjetjem zagotovimo coaching za vodje in usposabljanja odgovornih za izvajanje ukrepov ter prilagojena orodja za spremljanje stanja na področju zagotavljanja zdravih delovnih mest in aktivnega staranja. Nudimo tudi vso strokovno podporo pri organizaciji oziroma pri uvajanju predlaganih sprememb.

 

Inovativni pristop za spodbujanje in spremljanje zdravega življenjskega sloga zaposlenih predstavlja elektronska učna platforma, ki zagotavlja kontinuirane aktivnosti za spreminjanje življenjskega sloga zaposlenih v podprtih organizacijah in takojšnje povratne informacije o dejanski aktivnosti zaposlenega pri spreminjanju vedenja. ePlatforma namreč temelji na t.i. customer relations managmement (CRM) rešitvi, ki že v osnovi omogoča sodoben trženjski pristop h komuniciranju in prepričevanju strank, da spremenijo svoje vedenje. Če številni dosedanji pristopi in ukrepi, izvedeni v Sloveniji, temeljijo na t.i. pull pristopu, kjer ponujene vsebine pasivno čakajo na morebiten interes odjemalcev, ePlatforma pa po drugi strani dodatno prinaša push pristop, s katerim segmentirane zaposlene (glede na ugotovljene potrebe) s prilagojenimi komunikacijskimi kampanjami aktivno nagovarjamo in spodbujamo k spremembi vedenja.

 

dr. Klemen Širok, klemen.sirok@fvz.upr.si

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem.