Digitalni merilec SAVVY EKG za zgodnje odkrivanje srčnih aritmij

For ENGLISH press here.

“Samo zato, ker rešitev rešuje težavo, še ni nujno, da bo uspešna na trgu”

Savvy_plakat_sanna_sivo_HI.jpg

Ko je podjetje Saving d.o.o. stopilo v sodelovanje z Institutom Jožef Stefan (IJS), da bi prevzeli komercializacijo inovativnega EKG merilca, so podjetniki predvidevali, da imajo pred sabo relativno enostavno pot. Navsezadnje je produkt vrhunskih strokovnjakov reševal resno zdravstveno težavo. Motnje srčnega ritma povzročajo možgansko kap, trenutna metoda diagnosticiranja pa je 24-urno snemanje EKG ali t.i. Holter. Meritve Holter opravljajo kardiologi v specialističnih ambulantah, kar pomeni, da od trenutka, ko posameznik zazna težave, do trenutka, da pride do kardiologa po napotitvi osebnega zdravnika, mine kar nekaj časa. Poleg tega se lahko zgodi, da tudi 24-urna meritev ne zazna motnje v ritmu srčne aktivnosti. SAVVY EKG je priročen merilec namenjen kontinuiranemu večdnevnemu merjenju in zato ponuja odkrivanje motenj ritma tudi pri tistih, ki bi jih preiskava Holter spregledala. 

Kot spozna marsikdo v zdravstvu, je tudi ekipa podjetja Saving spoznala, da njihove tehnološke rešitve ne bo kupil vsak bolnik s težavami srčnega ritma. Zato so namesto, da bi nagovarjali neposredno bolnike, začeli sodelovati s primarnimi zdravniki. Ti lahko s SAVVY EKG-jem natančneje in uspešneje diagnosticirajo, kdo izmed bolnikov mora do kardiologa. Cilj ekipe SAVVY EKG je, pravi svetovalec za strateški razvoj in trženje Marino M. Samardžija, da bi delež ljudi, ki za možgansko kapjo zbolijo zaradi neprepoznanih motenj srčnega ritma, znižali pod 3%.

SAVVY EKG je nastal v sodelovanju z raziskovalci z Instituta Jožef Stefan. Kako je prišlo do partnerstva?

DigitalStudio (1013).jpg

Raziskovalci na institutu so zasnovali inovativen EKG merilec, ki je enostaven za uporabo, vodoodporen in nosljiv, s čimer prinaša številne prednosti pri natančnosti merjenja, obenem pa je enostaven za uporabnika. Ker na Institutu Jožef Stefan niso želeli, da bi ta inovacija ostala v laboratoriju, so začeli iskati partnerja v gospodarstvu. Mi smo prevzeli prenos rešitve v realni svet. Tako je nastal SAVVY EKG, katerega lastnik je podjetje Saving, med drugim tudi ustanovitelj Medicinskega centra Mirje, katerega ekipa je na področju kardiologije uvedla že več tehnik za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni. Prepoznali smo obojestranski interes in začeli sodelovanje.

Vsako podjetje je lahko hvaležno za eminentne strokovnjake iz instituta. Kakšno je danes sodelovanje med Savingom in institutom?

S pogodbenim razmerjem smo prevzeli pravice intelektualne lastnine, institut pa še naprej skrbi za razvoj produkta. Bili smo eden zadnjih večjih investitorjev v izdelek z instituta v zadnjih letih.

Leta 2017 so razvojna ekipa IJS, Saving in L-tek je za SAVVY EKG prejela Puharjevo priznanje za pomembne dosežke na področju medicinske opreme.

Priznanje je bilo namenjeno prepoznanju uspešnega prenosa raziskovalne ideje v praktično uporabo in na trg. Velikokrat raziskovalni projekti ostanejo v laboratorijih, SAVVY EKG pa ima danes že pomemben pozitiven učinek na bolnike z aritmijami srca in potencialno neprepoznano atrijsko fibrilacijo.

 

Kje vse ste prisotni?

Trenutno rešitev uporablja več kot deset slovenskih zdravstvenih domov v Sloveniji. Ker je produkt na voljo tudi potrošnikom, imamo posamezne kupce iz tujine, kjer s prodamo večino naših EKG-jev.

Atrijska fibrilacija se pojavlja pri starejših bolnikih, ki so navadno manj ozaveščeni glede zadnjih novosti na tehnološkem področju. Kako informacija o SAVVY EKG-ju pride do vaših tarčnih kupcev?

DigitalStudio (1031).jpg

Za to vprašanje se moramo ustaviti pri poslovnem modelu podjetja. Sprva smo predvidevali, da če bomo imeli rešitev za težavo, s katero se ljudje srečujejo, bodo ljudje produkt kupili. Trenutna diagnostika srčnih aritmij je problematična, saj aritmije nimajo stalnega ciklusa, in lahko torej na pregledu pri zdravniku ostanejo skrite. Vendar samo to, da rešitev za to težavo obstaja, še ni dovolj, da bi zaskrbljeni posamezniki kupili produkt. Začeli smo sodelovati s primarnimi zdravniki, ki imajo interes izboljšati presejanje bolnikov z motnjami srčnega ritma. SAVVY EKG je vodoodporna nosljiva naprava, ki jo bolniki lahko odnesejo domov, cel teden beležijo vzorce srčnega ritma in dobijo natančnejšo sliko, kot jo omogoča kratek pregled pri zdravniku ali 24-urno merjenje pri kardiologu, ko do njega končno pridejo. Rezultat s SAVVY EKG-jem da zdravniku jasnejšo sliko o tem, ali je bolnika treba napotiti h kardiologu.

Je torej merilec strošek zdravstvenega doma? Ali je SAVVY EKG že opredeljen kot meritev, ki jo krije zdravstveno zavarovanje?

Merilec je res strošek zdravstvenih domov, vendar pa lahko meritve z njim dobijo poravnane skozi obstoječe plačne modele zdravstvene zavarovalnice. Za plačilo uporabljajo postavko srednji poseg, z zaračunavanjem katerega si zdravniki pokrijejo stroške SAVVY EKG-ja in izvajanje preiskave z njim.

Lani je podjetje Apple na trg lansiralo pametno uro z EKG merilcem, z isto željo, da bi pri več bolnikih odkrili atrijsko fibrilacijo. Ali ni to resna konkurenca? Apple je tudi že opravil klinično študijo na 400 tisoč uporabnikih.

DigitalStudio (1043).jpg

Detekcija motenj srčnega ritma predstavlja velik izziv za vse zdravstvene sisteme na svetu tako po pomebnosti, velikosti vloženega kapitala in tehnološki zahtevnosti. Vstop Appla v ta segment to samo potrjuje. Vendar samo ime podjetja še ni garancija, da je izdelek primeren za uporabo in tu Apple čaka še veliko dela. Glede na kapital, s katerim razpolagajo, pa menim, da bodo ustrezno rešitev kupili.

Nova Applova ura za nas ne predstavlja konkurence, saj ima za enkrat še več pomanjkljivosti. Eden ključnih problemov je, da še vedno beleži preveč lažno pozitivnih rezultatov, kar zbuja nenaklonjenost med medicinsko stroko. Poleg tega je rezultatov, ki pridejo do zdravnika, preveč, da bi jih zdravnik lahko enostavno analiziral. Čeprav SAVVY EKG lahko kupi kdorkoli prek naše spletne strani, pa ga zaradi sodelovanja z zdravstvenimi domovi na koncu dobiva ožji segment bolnikov, ki meritev dejansko potrebujejo.

Kateri so vaši izzivi pri rasti?

Trenutno je naš največji izziv pridobiti kapital za zaključitev izvedenega razvoja. V širitvi uporabe SAVVY ENG v segmentu družinske medicine pa največji problem predstavljajo omejena sredstva za nadaljnjo investicijo. Zato spreminjamo poslovni model v sistem najema SAVVY EKG-ja namesto enkratne investicije. Za detekcijo atrijske fibrilacije, ki jo odkrivamo  s SAVVY EKG-jem je nedvomno potreben sistemski ukrep, torej odločitev skrbnika zdravstvene blagajne, 30% možganskih kapi je neznanega izvora, od katerih jih je vsaj 20% posledica atrijske fibrilacije, obravnava pa zdravstveni sistem letno stane 20 milijonov evrov. Naš izziv in vizija obenem je, da bi delež kriptogenih možganskih kapi zmanjšali na 2 do 3 odstotke.

Vizija ekipe SAVVY EKG-ja je, da bi Slovenija postala prva država, katere prebivalci nimajo neodkritih motenj srčnega ritma. Kako napredujete proti temu cilju?

Trenutno smo prisotni v več kot desetih zdravstvenih domovih, med njimi tudi v največjem - Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je produkt testiral že v pilotni fazi. Dosegamo štiri, za zdravnike pomembne kriterije: izvajanje storitve jih stane manj, kot jo dobijo plačano prek zavarovanja, rešitev je cenovno sprejemljiva, odčitavanje rezultatov meritev je enostavno in možno med bolnikovim obiskom ambulante in storitev ne spreminja obstoječega načina dela. Vstopni prag v tako zgodbo je zahteven in visok, vendar nas motivira vizija, da bi zmanjšali število t.i. kriptogenih možganskih kapi, t.j. kapi neznanega izvora.

---

SAVVY ECG for early detection of heart arrhythmia

Just because your solution solves a real problem, it won’t necessarily be successful on the market”


When the company Saving partnered with the Josef Stefan Institute to take over commercialization of an innovative ECG monitor, the entrepreneurs assumed they have a relatively easy job ahead of them. They had a high-quality product designed by top researchers, addressing a serious medical need. Heart arrhythmias can cause stroke, and the current diagnostic method for detection is a so-called Holter monitor, for a 24-hour ECG monitoring during an individual’s activities. Holter monitoring is ordered by cardiologists, and since cardiologists are accessible through a referral by primary physicians, patients face long waiting times from the moment they detect problems, to the moment a cardiologist sees them. Further on, heart arrhythmias are irregular, and might not occur during the 24-hour monitoring. SAVVY ECG is a convenient wearable monitor filling this diagnostic void because it offers several days long continuous monitoring, which can detect heart problems in patients Holter monitoring would miss.

DigitalStudio (1007).jpg

As many new healthcare entrepreneurs learn quickly, it takes more than having a good solution to be successful in the healthcare market. Patients are not ordinary consumers. Hence instead of addressing patients directly, the SAVVY ECG team decided to target primary care physicians. By using SAVVY ECG, primary care doctors can improve their diagnostic capabilities when deciding which patient to send to cardiologists. SAVVY ECG team’s vision is to significantly decrease the percentage of people suffering from stroke due to undetected heart arrhythmia, says strategic development and sales consultant at Saving d.o.o. Marino M. Samardžija.

Researchers from the Jozef Stefan Institute developed SAVVY ECG. When did Saving enter the story?

The researchers at the institute designed the innovative, easy to use water-resistant wearable ECG enabling accurate continuous heart monitoring. To push the product in real-world use, the institute began searching for a business partner. This is where we stepped in. SAVVY ECG is owned by Saving - the founder of the Institute for regenerative medicine and e-medicine - Medical center Mirje. We recognized a mutual interest and started collaborating.

In 2017, the research team at IJS, Saving, and L-tek were awarded Puhar special achievement award for an important achievement in the field of medical equipment.

The award was a recognition of a successful transfer of scientific work to the real world. More often than not, research projects stay in the lab. SAVVY ECG on the other hand, already has a significant positive effect on patients with heart arrhythmias and potentially hidden atrial fibrillation.


Who uses SAVVY ECG?

More than ten primary healthcare centers in Slovenia bought SAVVY ECG so far. But most of the sold devices went abroad since the product is available directly to consumers.

Atrial fibrillation is common in older patient populations. Older patients are usually less aware of the latest technological advancements in digital health. How do you get the information about SAVVY ECG to your targeted customers?

DigitalStudio (1002).jpg

To answer this question, we need to go back to the business model for the product. At the beginning of the commercialization process, we assumed that addressing an unmet medical need will suffice for successful sales of SAVVY ECG. The current diagnostic process of heart arrhythmias is problematic, since arrhythmias don’t have a permanent pattern, and can stay undetected during the doctor’s visit. It turned out that having a solution to the problem alone is not enough to convince worried individuals to purchase the product. We then started working with primary doctors. SAVVY ECG is a water-resistant wearable device. Patients can take it home, wear it for a week and record arrhythmias when they occur. The report gives their doctors a better picture of their situation, which eases the doctor's decision for referral of a patient to the cardiologist.


Does this mean the ECG device is a cost of community healthcare centers or is SAVVY ECG already in the health insurance payment system?

The device is a cost of community healthcare centers, but they can charge for tests done with SAVVY ECG through the existing payment models which in the end covers the cost of the device and the cost of the diagnostics procedure.

In 2018 Apple released an iWatch with an ECG monitor. Apple’s vision is to detect more patients with atrial fibrillation. Does that worry you in terms of competition? Apple is hard to compete with and they released a clinical study with 400.000 participants in 2019.

Heart arrhythmias detection is a burdening global challenge from the investment side and technological complexity. The entrance of Apple in the ring only confirms that. Nevertheless, Apple still has a lot of work to do. Despite their capital and investment power, I believe that in the end they will buy the best solution. The strong technological reputation Apple possesses, is not in itself a guarantee for a real-world clinical impact of their device.

We do not consider the new Apple watch as a competitive product, because at least currently, iWatch still has a lot of shortcomings. One of the critical issues is that the watch records too many false positive results, causing a lot of frustration by doctors that need to treat patients without serious needs for medical attention. Additionally, the amount of results doctors receive from the Apple watch users is overwhelming and challenging to analyze. SAVVY ECG is available to any consumer interested in the product, but because our core focus is collaboration with community care centers, SAVVY ECG reaches more targeted patients with an actual need for continuous ECG monitoring.


What challenges are you facing in scaling and growth?

DigitalStudio (1047).jpg

Our current most significant challenge is attracting capital to finalize our development. The biggest problem in scaling SAVVY ECG among primary care doctors is the limited buying power of community care centers. To circumvent that problem, we’re changing the business model for SAVVY ECG from a one-time purchase to a subscription-based device renting model.

On a broader scale, to increase the detection of atrial fibrillation with SAVVY ECG, we would need a systemic approach supported by the Health Insurance Institute. 30% of strokes are cryptogenic, which means their cause is unknown. At least 20% of these are a consequence of atrial fibrillation. The treatment of AF in Slovenia costs the healthcare system 20 million euros yearly. Our challenge and vision are to decrease the percentage of cryptogenic strokes to 2-3%.


The vision for SAVVY ECG is to make Slovenia the first country without patients with undiagnosed heart arrhythmias. How are you progressing towards this goal?

We are currently present in over ten community healthcare centers, among which is the largest one - Community Health Center Ljubljana, which has already tested the product in its pilot phases. We are covering four crucial criteria that could help speed adoption: measurements with SAVVY ECG cost less than they get paid for by the insurance, the solution has a reasonable price, monitoring data analysis is relatively easy and possible during the patient’s visit at the doctor’s office. Furthermore, using SAVVY ECG does not change existing workflows on the primary level. The entrance to the market is demanding, but we’re motivated by our vision to decrease the number of cryptogenic strokes.