HealthDay.si in LUI partnerja v prenosu inovativnih tehnološko-medicinskih rešitev v prakso

Zdravstvo v 21. stoletju se sooča s številnimi izzivi, med katerimi prevladuje hitro povečevanje deleža starejše populacije in posledične pogostosti kroničnih bolezni. Spreminjajo se življenjski stili, načini in vrste dela, razvijajo se nova obolenja in s tem tudi potrebe po novih zdravstvenih rešitvah.

Slovenija kot močan igralec v segmentu digitalnih zdravstvenih rešitev je ena tistih, ki doživlja prepad med inoviranjem in udejanjanjem novosti v zdravstvu. Zato potrebujemo sodelovanje deležnikov nacionalnega in regionalnega zdravstvenega ekosistema, ki bo prineslo potrebne tehnološke rešitve v uporabo. Rešitve, ki jih soustvarja družba sama, inovativna podjetja in primerna podporna okolja. V sklopu teh prizadevanj sodelujeta tudi HealthDay.si in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI).

LUI je eno od 14 evropskih regionalnih inovacijskih središč v sklopu EIT Health, neodvisne institucije EU, ki spodbuja podjetništvo in inovacije na področju zdravja ter aktivnega staranja. Kot vodilna organizacija inovacij na področju zdravja, podprta s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) in Evropske Unije, ima v lasti tudi enega glavnih vseevropskih pospeševalnikov za študente, doktorje znanosti, podjetja in  strokovnjake s področja medicinske tehnologije, biotehnologije, znanosti o življenju in e-zdravja.

Winners.jpeg

V okviru regionalne inovacijske sheme (RIS) želijo pri EIT Health, v sodelovanju z LUI, vzpodbuditi lokalno inovacijsko okolje s financiranjem projektov, vsebinsko in mentorsko podporo ter povezavami do ključnih podjetij in organizacij v evropskem zdravstvenem prostoru.

Pod okriljem Univerze v Ljubljani so združena vrhunska znanja, zato v LUI spodbujajo vse izjemne, pogumne ter kreativne posameznike in podjetja k uresničenju svojih idej v gospodarstvu. Odprta skupnost z interdisciplinarnostjo timov in znanj, ter prilagojena mentorstva so bistveni za prenos teh znanj v nove prebojne rešitve. LUI je vaša prva startup skupnost.